Standardi zajednice

Standardi zajednice

Smjernice za našu zajednicu

Babysits je online platforma za čuvanje djece, što znači da će naše babysitterice i roditelji biti u kontaktu jedni s drugima. Zato smo izradili smjernice čije pridržavanje preporučujemo svim našim babysittericama i roditeljima. Ove smjernice su izrađene kako bi se održala vjerodostojnost i pouzdanost Babysits zajednice, tako da je veća vjerojatnost da će babysitterice i roditelji imati izvrsno iskustvo.

Babysittericama je važno imati na umu da je svaka obitelj drugačija. Neće sva djeca koju čuvate biti iste dobi, a pravila i načini rada svake obitelji također će biti različiti. Stoga je važno poštivati te razlike i pokušati svoje čuvanje djece prilagoditi svakoj obitelji da bi se pružila najbolja moguća usluga. Iznad svega tražimo da babysitterice pruže najbolju moguću skrb djeci o kojoj se brinu.

Roditeljima je važno imati na umu da je svaka babysitterica drugačija i da ima različita očekivanja. Mogu očekivati različito radno vrijeme, različite zadatke ili različite razine plaće. Stoga je važno da se upoznate i jasno kažete svoja očekivanja babysitterici, prije nego što ona počne čuvati vašu djecu. Molimo roditelje da se prema babysittericama uvijek odnose s poštovanjem i profesionalno.

Radi vaše sigurnosti i zaštite plaćajte i komunicirajte samo putem Babysitsa. Saznajte više

Odricanje od odgovornosti

Roditelji i dadilje odgovorni su za pregled, intervjue i donošenje konačnog izbora. Ovaj dokument sadrži smjernice za ponašanje. Babysits ne može prihvatiti odgovornost za korisnike platforme ili njihove radnje. Da biste pročitali više o povjerenju i sigurnosti na Babysitsu, posjetite našu stranicu Povjerenje i sigurnost.

Povjerenje i sigurnost

Babysits zadržava pravo uskratiti pristup korisnicima koji krše standarde naše zajednice ili uvjete i odredbe.

Odjeljak 1: Smjernice za babysitterice

Opće smjernice

 • Babysitterica treba iskreno i točno predstavljati sebe, svoje certifikate i kvalifikacije.
 • Babysitterica ne smije komunicirati na diskriminirajući način na temelju izgleda, rase, etničke pripadnosti, vjere, spola, kulture ili na bilo način koji se može protumačiti kao nasilan, štetan ili neprikladan. Međutim, ovaj popis nije konačan.
 • Kada babysitterica pristane čuvati djecu obitelji, ona je u potpunosti odgovorna za djecu o kojoj se brine.
 • Babysitterica treba slijediti upute roditelja u vezi s poslom čuvanja djece (npr. kućni red, vrijeme za igru, vrijeme za spavanje).
 • Babysitterica treba kontaktirati s roditeljima kada nije sigurna kako postupiti u određenoj situaciji koja uključuje djecu pod njezinom brigom (npr. davanje lijekova, stavljanje djeteta u krevet, itd.).
 • U slučaju da babysitterica (neočekivano) mora otkazati nadolazeći posao čuvanja djece, babysitterica će pokušati obavijestiti roditelje najmanje 24 sata prije početka posla čuvanja djece.
 • Babysitterica nikada ne smije prijetiti niti ucjenjivati roditelje ili djecu o kojoj se brine.
 • Babysitterica nikada ne smije uzeti iz kuće ništa što nije njezino.

Prije čuvanja djece

 • Babysitterica treba razgovarati s roditeljima i biti spremna nositi se sa svim specifičnim potrebama djece.
 • Babysitterica treba unaprijed provjeriti i razgovarati s roditeljima kako bi osigurala svoju sigurnost.
 • Babysitterica treba doći u dogovoreno vrijeme na posao čuvanja djece.
 • Babysitterica mora unaprijed obavijestiti roditelje ako kasni ili ne dolazi po rasporedu i da neće moći stići na vrijeme na početak.
 • Babysitterica se mora odjenuti prikladno za posao čuvanja djece (npr. ne smije imati odjeću koja ima psovke ili neprikladne slike).
 • Babysitterica po dolasku mora pitati roditelja ima li neka očekivanja od babysitterice osim uloge čuvanja djece (npr. čišćenje, kuhanje ili javljanje na telefon).

Za vrijeme čuvanja djece

 • Babysitterica preuzima punu odgovornost za djecu pod njegovom ili njezinom skrbi za vrijeme trajanja posla čuvanja djece.
 • Babysitterica ni pod kojim okolnostima neće pribjeći fizičkim ili verbalnim kaznama prema djeci koju čuva (npr. hvatanje, udaranje, vikanje, trešnja, psovanje itd.).
 • Babysitterica treba što prije kontaktirati s roditeljima kada se pojave problemi koje babysitterica ne može sama riješiti.
 • Babysitterica treba nazvati hitnu pomoć u slučaju nužde kada su roditelji nedostupni.
 • Babysitterica ne smije otvarati vrata strancima (odnosno nikome koga roditelji nisu izričito odobrili).
 • Babysitterica ne smije pozivati druge osobe u kuću tijekom čuvanja djece, osim ako roditelji ne daju dozvolu za to.
 • Babysitterica ne smije konzumirati alkohol, drogirati se ili sudjelovati u drugim štetnim radnjama koja će utjecati na njegovu ili njezinu sposobnost da se pravilno brine o djeci.
 • Babysitterica je dužna vratiti kuću u istom stanju u kakvom ju je zatekla kada je započela posao čuvanja djece.

Nakon čuvanja djece

 • Babysitterica treba biti iskrena prema roditeljima po pitanju toga kako su se djeca ponašala tijekom posla čuvanja djece.
 • Babysitterica je dužna obavijestiti roditelje o svim predmetima koji su oštećeni ili polomljeni tijekom obavljanja poslova čuvanja djece.
 • Babysitterica će očekivati da će joj biti plaćeno ono što je unaprijed dogovoreno.
 • Babysitterica je dužna prenijeti roditeljima sve pritužbe na posao, u razumnom roku.
 • Babysitterica je dužna dati Babysitsu do znanja ako su se sami roditelji prema njemu ili njoj ponašali neprimjereno ili nerazumno.
 • Babysitterica treba napisati recenziju za obitelj, kako bi pomogla drugim babysittericama na platformi.

Odjeljak 2: Smjernice za roditelje

 • Roditelj treba iskreno i točno predstaviti sebe, posao i zahtjeve posla.
 • Roditelj ne smije komunicirati na diskriminirajući način na temelju izgleda, rase, etničke pripadnosti, vjere, spola, kulture ili na bilo koji način koji se može protumačiti kao nasilan, štetan ili neprikladan. Međutim, ovaj popis nije konačan.
 • Roditelj treba dati jasne upute i očekivanja od babysitterice (npr. kućni red, vrijeme za igru, vrijeme za spavanje).
 • Roditelj treba reći babysitterici imaju li neka očekivanja od nje ili njega izvan uloge čuvanja djece (npr. čišćenje, kuhanje ili javljanje na telefon).
 • Roditelj nikada ne smije ugrožavati, prijetiti ili fizički ozlijediti babysittericu.
 • U slučaju da roditelj (neočekivano) mora otkazati nadolazeći posao čuvanja djece, roditelj će pokušati obavijestiti babysittericu barem 24 sata prije početka posla čuvanja djece.
 • Roditelj treba dati popis detaljnih podataka za kontakt (telefonske brojeve, podatke za kontakt za hitne slučajeve), detalje o rasporedu spavanja i svim mogućim lijekovima.
 • Roditelj mora obavijestiti babysittericu ako kasni. U slučaju nužde, roditelj treba pokušati biti dostupan babysitterici ili treba babysitterici dati alternativni kontakt koji će biti dostupan babysitterici.
 • Roditelj je dužan babysitterici platiti unaprijed dogovoreni iznos.
 • Roditelj je dužan proslijediti sve pritužbe na rad babysitterice, u razumnom vremenskom roku.
 • Roditelj je dužan obavijestisti Babysits ako se babysitterica ponašala nedolično tijekom posla.
 • Roditelj treba napisati recenziju za babysittericu, kako bi pomogao drugim roditeljima na platformi.